Workshop om erfarenheter av Kulturformuleringsintervjun i DSM-5 (KFI)

 • 2023-12-12

 • 9.30 - 16

 • Transkulturellt Centrum, Solnavägen 4,

Vår årliga workshop där vi utbyter erfarenheter av Kulturformuleringsintervjun (KFI). Intervjun, som väcker ett allt större kliniskt intresse, är numera inkluderad i Stockholmspsykiatrins vårdprocesskartor

På årets workshop tar vi bland annat del av norska erfarenheter, genom Valerie DeMarinis och Valbona Tiric Prelevic.

Program  

09.30    Presentationsunda

10.00    Så implementerades KFI i Norges barn- och ungdomspsykiatri, Valerie
DeMarinis

11.00    Paus

11.15    KFI i ätstörningsvården: Preliminära erfarenheter från Stockholms
centrum för ätstörningar, Mattias Strand

11.45    Fånga meningen: Hur KFI förbättrar arbetet med strukturerade bedöm
ningsinstrument, David Öberg

12.15    Lunch på egen hand

13.15    Lära sig KFI via webben: Erfarenheter från en utbildning med personalenpå en psykiatrisk öppenvårdsmottagning, Joakim Lindqvist och Linnea Soldén Lindström

13.45    En kvalitativ analys: Svaren i en KFI med svensktalande patienter i
psykiatrisk öppenvård, Malin Idar Wallin

14.15    Paus

14.30    Mina erfarenheter av att använda KFI, Valbona Tiric Prelevic

15.00    Ett nytt nätverk för transkulturell suicidologi, Maria Sundvall

15.30    Summering och avslutning

Medverkande

 • Valerie DeMarinis, professor i folkhälsovetenskap vid Innlandet
  Hospital Trust i Norge och seniorprofessor i folkhälsovetenskap vid Umeå
  universitet
 • Valbona Tiric Prelevic, specialist i psykiatri , PhD
 • Carina Donselius, Haninge kommun
 • Zelal Gemici, hälso- och sjukvårdskurator, Habiliteringscenter Järva
 • David Öberg. projektledare för bedömningsinstrument, BUP Stockholm

Från Transkulturellt Centrum

Elisabeth Bakke
Sofie Bäärnhielm
Malin Idar Wallin
Joakim Lindqvist
Mona Lindqvist
Goran Mijaljica
Yanina Ramirez
Linnéa Soldén Lindström
Mattias Strand
,Maria Sundvall

Målgrupp: Vårdpersonal, forskare och utbildare.
Nivå: Fördjupande
Sista anmälningsdag: 5 december

Läs mer här

 

Transkulturellt centrum, Utbildning, Fördjupande