Årets traumakonferens – fokus på neuropsykologiska besvär

  • 2023-06-01

  • 13 - 15.30

  • Digitalt via Teams

Bland patienter med migrationsbakgrund verkar det bli allt vanligare med neuropsykologiska problem – som kan kräva behandling i sig eller vara besvär som samexisterar med andra svårigheter, som traumatisering.

Tillsammans med våra gäster ägnar vi årets konferens åt hur vi ska förstå och hjälpa patienter som har problem med minnet, koncentrationsförmåga och exekutiva funktioner. De exekutiva funktionerna behövs för att hantera komplexa uppgifter, behålla uppmärksamhet, fatta beslut, reglera känslor och anpassa beteenden för att nå framsteg i skolan, i arbetslivet och i vardagen.

Cecilia Månsson, överläkare som arbetar kliniskt på BUP, reflekterar kring möjliga orsaker till neuropsykologiska svårigheter hos barn med migrationsbakgrund. Hon diskuterar även bedömning och behandling av barnen och deras familjer.

T. Rune Nielsen, neuropsykolog, Phd och senior forskare på institutet för demens vid Rikshospitalet i Köpenhamn berättar (på engelska) om den senaste forskningen på fältet och hur man kan använda kognitiva test i screeningen av neuropsykologiska tillstånd. Här lyfter vi frågan om bedömning när patienten inte talar svenska, har bristande formell utbildning och läs- och skrivförmåga. Vi undrar även om migration kan påverka patientens symptomuttryck och vad vi bör tänka på när hens kognitiva förmåga ska bedömas.

Eftermiddagen inleds med en tillbakablick på neuropsykologins historia samt dagens neuropsykologi ur ett transkulturellt perspektiv, genom Mona Lindqvist, psykolog på Transkulturellt Centrum.

Det här kan du förvänta dig: Mer kunskap om de faktorer som kan påverka hur vi utreder, bedömer och behandlar neuropsykologisk problematik hos migranter

Målgrupp: Personal i psykiatri och övrig hälso- och sjukvård.

Nivå: Fördjupande

Sista anmälningsdag: 31 maj

Transkulturellt centrum, Utbildning