Vår årliga konferens med det senaste inom traumaforskningen

  • 2023-06-01

  • 13 - 15.30

  • Digitalt via Teams

Denna gång om trauma och neuropsykologiska problem som samverkar – eller är det två olika fenomen?

Forskare i psykologi förklarar hur den psykosociala miljön kan påverka och reparera vår hjärna, medan en kulturantropolog förmedlar sina tankar om kulturellt konstruerade mått och mätinstrumen

Vi lyfter också en rad frågor:

  • Hur kan man tänka kring identifiering och normering? Kan man ersätta text med bild i vissa tester?
  • Vad innebär det att mäta, förstå och behandla psykologiska svårigheter hos migranter?
  • Hur utreder man patientens funktionsnedsättning när hen har annat modersmål, annan bakgrund, kontext och identitet än man själv?

Vi återser dessutom Emily Holmes, professor i psykologi vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet, för nyheter inom traumaforskningen, däribland fynd från hennes egna studier.

Målgrupp: Vårdpersonal som möter traumatiserade patienter.

Nivå: Fördjupande

Sista anmälningsdag: 9 maj

Transkulturellt centrum, Utbildning