Traumakonferens: Fokus på narrativ exponeringsterapi (NET)

  • 2022-05-19

  • 13 - 15.30

  • Microsoft Teams

Vår årliga konferens med det senaste inom traumaforskningen, denna gång om NET – korttidsterapi för traumarelaterade besvär, särskilt utformad för multipla trauman.

Med hjälp av NET kan traumatiserade individer skapa en sammanhängande livsberättelse där deras upplevelser kontextualiseras. Berättelsen fyller också en viktig funktion att dokumentera brott mot mänskliga rättigheter. Metoden har sitt ursprung i flyktingläger, där den utvecklades för att med enkla medel i en instabil miljö behandla de som traumatiserats av konflikter och organiserat våld. Brittiska National Institute for Health and Care Excellence (NICE) rekommenderar NET för behandling av posttraumatiskt stressyndrom och intresset för NET växer i Sverige. För barn finns egen version av metoden, KIDNET.

På konferensen lär vi oss hur och varför NET skapades – och hur vi kan använda metoden i vår kliniska verksamhet. Vi återser dessutom Emily Holmes, professor i psykologi vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet, för nyheter inom traumaforskningen, däribland fynd från hennes egna studier.

Målgrupp: Vårdpersonal som möter traumatiserade patienter.

Nivå: Fördjupande
Tid: Torsdag 19 maj, kl 13.00–15.30
Sista anmälningsdag: 9 maj
Kostnad: 500 kr för verksamheter med avtal för Region Stockholm, övriga 800 kr exkl moms

Läs mer här

Transkulturellt centrum