Trauma så in i Norden: Psykoterapi i Husby – vård och stöd nära de boende

  • 2023-04-28

  • 11 - 12

  • Digitalt via Teams

Den här föreläsningsserien tar upp hur vi bedömer och behandlar traumatisering i nordiska länder. Vad gör vi lika respektive olika – och framförallt – vad kan vi lära av varandra?

I detta avsnitt möter vi Golazin Yarandpour, kurator och psykoterapeut på Familjeläkarna i Stockholmsförorten Husby. Golazin berättar om deras förutsättningar och möjligheter att arbeta nära patienterna både geografiskt, språkligt och emotionellt.

Det här kan du förvänta dig: Större insikt i, och förståelse för, hur traumabehandling kan ta sig uttryck i olika sammanhang.

Nivå: Bas

Målgrupp: Alla som är intresserade.

Sista anmälningsdag: Ingen, men du behöver anmäla dig för tillgång till länk.

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Lunchföreläsning