Trauma i primärvården

  • 2022-05-18

  • 13 - 17

  • Digital plattform meddelas senare

Hur kan vi möta, identifiera och behandla traumatiserade patienter i primärvården?

Två halvdagar där du får utbildning i psykotraumatologi och definitionen av begreppet trauma. Vi lyfter en rad frågeställningar: Hur kan traumatiseringens effekter förstås i ett transkulturellt perspektiv och i relation till krig, konflikt och tortyr? Hur påverkar sådana faktorer bedömning och behandling? Vad kan vårdcentralen göra? När ska patienten remitteras vidare? Vilket stöd finns för vårdpersonal?

För att belysa frågorna ur olika perspektiv och förmedla en vidare
förståelse av personcentrerad vård har vi med oss primärvårdspersonal,
psykologer, psykiatriker och fysioterapeuter.

Vi genomför utbildningen i samarbete med Kris- och traumamottagningen
och Flyktingmedicinsk mottagning, båda Västra Götalandsregionen. Andra föreläsare medverkar också.

Det här kan du förvänta dig: Ökad kunskap om att identifiera trauma.
Ökad kompetens om handläggning, diagnostik och behandling i mötet
med traumatiserade patienter.

Målgrupp: All personal i primärvården, även från övriga regioner.

Nivå: Fördjupande
Tid: 18 och 19 maj, båda kl 13.00–17.00
Kostnad: 700 kr exkl moms

Läs mer här

Transkulturellt centrum