Trauma, exil och psykisk sjukdom: En lunchföreläsning om författarinnan Nelly Sachs

  • 2022-01-19

  • 12 - 13

  • Microsoft Teams

Kan Nelly Sachs liv och diktning lära oss något om det komplexa samspelet mellan trauma, exil och psykisk sjuklighet? I maj 1940 var hon och hennes mor bland de sista judar som fick lämna nazisternas Tyskland med pass och visum – innan i stort sett alla forslades till koncentrationsläger och senare förintelseläger där en säker död väntade.

De judar som fördes till lägren mördades antingen direkt eller användes först som slavar (bland annat i krigsindustrin, enligt överenskommelser mellan nazisterna och de stora industriföretagen) och dödades när de förbrukats. 

Nelly Sachs liv i Sverige efter flykten kantades av psykisk sjukdom. Flera av hennes diktsamlingar tillkom på Beckomberga mentalsjukhus, där hon vårdades under långa perioder. Förföljelse, flykt och död är återkommande motiv i hennes diktning – dessa teman präglade också de paranoida vanföreställningar som plågade henne. Nelly Sachs tilldelades Nobelpriset i litteratur 1966. 

Vad kan hennes liv och diktning lära oss om det komplexa samspelet mellan trauma, exil och psykisk sjuklighet? I denna lunchföreläsning gästar Daniel Frydman, psykiater och psykoterapeut, som sedan barnsben fascinerats av Nelly Sachs poesi och som i sitt yrkesliv har fördjupat sig i hennes sjukjournaler.

Läs mer här

Transkulturellt centrum