Trauma, dissociation, psykos – ur ett existentiellt perspektiv

  • 2023-03-24

  • 13 - 16.30

  • Transkulturellt Centrum Solnavägen 4, Torsplan

En fördjupad eftermiddag om trauma, dissociation och psykos, inklusive ny forskning.

Christina Lloyd, forskare i religionsvetenskap, inleder med att presentera det pedagogiska materialet från projektet ”Meningen med mig”, en existentiell folkhälsoinsats för unga.

Tillsammans med Etzel Cardeña lär vi oss om peritraumatisk dissociation, senare PTSD samt transkulturella aspekter på trauma och dissociation. Etzel, som forskar om trauma och dissociation vid Lunds universitets psykologiska institution, ger oss även en sammanfattning av de senaste rönen.

Det här kan du förvänta dig: Ökad kompetens om orsaksförklaringar till dissociation och närliggande tillstånd samt inblick i den senaste forskningen.

Målgrupp: Personal i psykiatri och primärvård.

Läs mer härTranskulturellt centrum, Utbildning