Transkulturell psykiatri och hälsa - fördjupningskurs

  • 2024-09-17

  • 13 - 16.30

  • Digitalt via Teams

Möter du flyktingar sjukvården eller kommunen och vill stödja dem till bättre hälsa? Kursen ger dig fördjupad kunskap om transkulturell psykiatri och transkulturell hälsa.

Du lär dig vilken betydelse flykt, migration och de egna livsvillkoren har för hälsan, men också för den vård och det stöd flyktingen erbjuds. Kursens fokus är det transkulturella vårdmötet, trauma och konsekvenser av tortyr.

Det ingår även interprofesionellt lärande, det vill säga att deltagarna med olika professioner lär av varandra för ett bättre samarbete och ökad va╠Őrdkvalitet.

Kunskap du får med dig

Efter utbildningen känner du till kulturell variation i sjukdomsuttryck och har konkreta redskap för att möta flyktingar och migranter i mångkulturell miljö. Du har dessutom fördjupad kompetens om barns olika perspektiv på migrationsprocessen – ensamma barn, barn i familj och som anhöriga

Kursen inleds med en fysisk träff, följt av fyra digitala träffar. Däremellan arbetar du i grupp med specifika fall som ni redovisar på den avslutande träffen.

Se kursens schema

Första träffen på plats

17 september kl 13–16

Migration och hälsa 

Kursen inleds med en workshop som baseras på ett fall, där vi tar upp:

  • Hälsans bestämningsfaktorer under migrationens olika faser
  • Livsvillkor och rätt till vård

 

Det här kan du förvänta dig: Tvärdisciplinär kunskap för goda förutsättningar att samverka i insatser för flyktingar och migranter. Kunskap att använda verktyget Kulturformuleringsintervjun i DSM-5 i ditt fortsatta arbete.

Målgrupp: Personal som möter flyktingar i psykiatri, somatik, primärvård och i kommunen, exempelvis via det kommunala flyktingmottagndet , elevhälsan och sfi.

Nivå: Fördjupning

Läs mer här

 

 

Transkulturellt centrum, Utbildning, Fördjupande