Lunchföreläsning: Samtal för bättre hälsa och vård – medborgardialoger med utlandsfödda kvinnor

  • 2024-05-28

  • 12 - 13

  • Digitalt via Teams

En utskällning blev startskottet för ömsesidigt lärande och kunskapsöverföring. I stadsdelen Berga i Linköping krokar ”Fråga doktorn” arm med ”Fråga patienten” – vårdpersonal och medborgare turas om att lyssna till varandra och dela med sig av kunskaper och erfarenheter.

Samtal för bättre hälsa och vård är ett samarbete mellan Capio vårdcentral Berga, Bollihop KFUM och Berga församling.

Våra föreläsare berättar hur samarbetet uppstod och hur det har utvecklats. De delar med sig av erfarenheter, tips och lärdomar.

  • Jenny Berggren, specialist i allmänmedicin på Capio vårdcentral Berga
  • Sahar Khalili, projektledare hos Bollihop KFUM
  • Pernilla Enström, diakon i Berga församling

Målgrupp: Alla som är intresserade av ämnet.

Sista anmälningsdag: Ingen, men du behöver anmäla dig för tillgång till länk.

Transkulturellt centrum, Lunchföreläsning, Bas