Rasism, vård och hälsa – föreläsningsserien fortsätter

  • 2022-03-16

  • 0 - 0

  • Microsoft Teams

Höstens uppskattade serie om rasism och diskriminering i hälso-,sjuk- och tandvård är tillbaka med nya föreläsare och ämnen.

Vi inleder med Moses Hadi, 1:e sekreterare vid patientnämnden i Region Stockholm, som berättar om inkomna diskrimineringsärenden, vilka synpunkter och klagomål det rör sig om och hur de hanteras. Näst ut är Rafael Szoppe och Eva Balok, romska brobyggare i Stockholm stad, för att beskriva hur antiziganism – rasism riktad mot romer – tar sig uttryck i samhället och i vården. 

Fler föreläsningar är på gång – håll koll på vår webb för uppdaterat program.

Det här kan du förvänta dig: Ökad förståelse för hur rasism och diskriminering i vården kan se ut och hur det påverkar hälsan.

Målgrupp: Alla som är intresserade av dessa frågor.

Nivå: Bas
Tid: 16 februari och 16 mars, båda kl 16.00–17.30
Sista anmälningsdag:Ingen, men anmälan krävs för tillgång till länk
Kostnad: Kostnadsfritt

Läs mer här

Transkulturellt centrum