Rasism, ett hot mot patientsäkerheten

  • 2024-05-16

  • 13 - 16.30

  • Transkulturellt Centrum Solnavägen 4

Strukturell rasism, det vill säga diskriminering som baseras på den sociala kategorin “ras”, finns i vården precis som i samhället i övrigt, och drabbar patienter såväl som personal.

Forskning visar att rasistiska föreställningar leder till negativa utfall för patienter, som undervärdering av akuta symptom, fördröjd vård eller lägre doser smärtlindring. Icke-vit vårdpersonal kan vittna om rasism i form av diskriminering på arbetsmarknaden, negativt bemötande eller att bli bortvald av patienter. 

För att synliggöra och motarbeta rasism i vården behöver vi förstå hur den yttrar sig i samhället, hos andra och hos oss själva. Kursen ökar medvetenheten om hur rasism påverkar våra bedömningar i vården  för att möjliggöra en mer jämlik och patientsäker vård. 

Våra föreläsare

Dagens föreläsare är Kalyani Mudigonda, AT-läkare på Karolinska Universitetssjukhuset, och Natte Hillerberg, ST-läkare vid Norra Stockholms psykiatri. Vår workshopledare Sarah Hamed är tandläkare och sociolog, som nyligen disputerat med en avhandling om hur rasism yttrar sig inom svensk sjukvård.

Nivå: Bas

Det här kan du förvänta dig: Lära dig om hur rasism påverkar oss som vårdgivare och få konkreta verktyg för att identifiera och bemöta rasism i vården.

Sista anmälningsdag: 2 maj

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Bas