Psykolognätverk

  • 2023-03-29

  • 13.30 - 16

  • Digitalt via Teams

På vårens träff talar vi om vad psykologisk behandling innebär - och när väljer man det före psykoterapi?

Mikaela Lindström, psykolog vid Aleris Trauma och stress i Kista, delar med sig sin kunskap om psykologisk behandling för patienter med migrantbakgrund och komplex problematik, där psykiatriska, sociala och ekonomiska element samverkar.

Sista anmälningsdag: Ingen, men du behöver anmäla dig för tillgång till länk

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Nätverksträff