Psykolognätverk

  • 2023-10-18

  • 13.30 - 16

  • Digitalt via Teams

För psykologer i alla verksamheter som är intresserade av det transkulturella perspektivet och psykologisk behandling för patienter med migrationsbakgrund.

Höstens träff handlar om psykologens roll i vår samtida samhälle.

Sista anmälningsdag: Ingen, men anmälan behövs för tillgång till länk.

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Nätverksträff