Personlighetssyndrom, migration och kultur

  • 2023-04-26

  • 13 - 16.30

  • Digitalt via Teams

Personlighetssyndrom hos patienter är vanligt i psykiatrin och övrig vård – både som behandlingskrävande problematik i sig och som samsjuklighet vid andra besvär.

Vad som anses normalt eller ”för mycket” av ett personlighetsdrag
skiljer sig dock mellan samhällen och kulturer. Att komma till ett
nytt land och sammanhang efter flykt kan också påverka hur utåtriktad
eller inbunden någon är och hur optimistisk eller pessimistisk hen uppfattas.

Våra gäster från Psykiatri Sydvästs personlighetsprogram, överläkare Johan Eriksson och Niki Sundström, som är psykolog, psykoterapeut och specialist på mentaliseringsbaserad behandling, berättar hur de arbetar kliniskt med patienter med migrantbakgrund.

De holländska psykologerna och psykoterapeuterna Samrad Ghane och Ardalan Najjarkakhaki beskriver (på engelska) hur migration kan påverka symptomuttrycken och vad som är viktigt när patientens personlighetssyndrom ska bedömas. Psykiatriker Mattias Strand, Transkulturellt Centrum, tar upp den transkulturella psykiatrins syn på personlighet och personlighetssyndrom genom historien.

Det här kan du förvänta dig: Mer kunskap om hur faktorer som migration och kultur kan påverka hur vi bedömer och behandlar personlighetssyndrom.

Målgrupp: Personal i psykiatri och övrig hälso- och sjukvård.

Nivå: Fördjupande
Sista anmälningsdag: 25 april

Transkulturellt centrum, Utbildning