Inställd: Personcentrerad vård för patienter med migrantbakgrund

  • 2022-03-15

  • 9 - 16

  • Transkulturellt Centrum, Solnavägen 4

Finns utrymme för personcentrerad vård inom de ramar som styr vårt arbete? Sådan vård synliggör hela individen, och ger de psykiska, sociala och existentiella behoven samma prioritet som fysiska. Vi har bjudit in en rad föreläsare för ett helhetsgrepp om vad det innebär.

Personcentrerad vård är viktigt inte minst för nyanlända migranter och flyktingar, vars behov ofta är komplexa. För vårdpersonal, som måste förhålla sig till arbetets ibland snäva ramar, kan det dock vara en utmaning.

Nu kan du vara med och utforska begreppet personcentrerad vård när vi sätter den i relation till, såväl standardiserade vårdprocesser som migranters och flyktingars livsvillkor.

Ur programmet:

  • Personcentrerad vård – begrepp och bakgrund Patricia Olayas Contreras, universitetslektor och forskare vid Centrum för personcentrerad vård (GPCC), Göteborgs universitet.
  • Komplexa behov – hur påverkar trauma? Ghassan Chahla, psykiatriker, Capio Stress och Trauma.
  • Erfarenheter av behov av psykosocialt stöd under behandling
  • Anuaar Athahb, kurator, Aleris Trauma och stress.
  • Processkartor – hur kan vi arbeta med en helhetssyn? Juan Guzman Riquelme, Psykiatricentrum Södertälje.

Det här kan du förvänta dig: Ökad kompetens om personcentrerad vård. Panelsamtal och möjlighet att diskutera vårdens förutsättningar i jämförelse med patienters behov.

Målgrupp: Vårdpersonal som möter flyktingar och migranter.

Nivå: Fördjupande
Tid: Tisdag 15 mars kl 09.00–16.00
Sista anmälningsdag: 1 mars
Kostnad: 700 kr för verksamheter med avtal med Region Stockholm, övriga 900 kr exkl moms

Läs mer här

Transkulturellt centrum