Personcentrerad vård för patienter med migrantbakgrund

  • 2022-03-15

  • 9 - 16

  • Transkulturellt Centrum, Solnavägen 4

Hur kan vi ge personcentrerad vård inom de ramar som styr arbetet?

Den personcentrerade vården strävar efter att synliggöra hela personen, där psykiska, sociala och existentiella behov har lika hög prioritet som fysiska. Det är viktigt inte minst för nyanlända migranter och flyktingar som ofta har komplexa behov. Sådan vård kan dock vara en utmaning för personal som samtidigt måste förhålla sig till arbetets ibland snäva ramar.

Här utforskar vi begreppet personcentrerad vård i relation till såväl standardiserade vårdprocesser som livsvillkoren för migranter och flyktingar. Med oss har vi Patricia Olaya Contreras, universitetslektor och forskare vid Centrum för personcentrerad vård (GPCC), Göteborgs universitet. Dessutom medverkar psykiatriker Ghassan Chahla, Capio Stress och Trauma samt kurator Anwahr Athahb, Aleris Trauma och stress.

Det här kan du förvänta dig: Ökad kompetens om personcentrerad vård. Panelsamtal och möjlighet att diskutera vårdens förutsättningar i jämförelse med patienters behov.

Nivå: Fördjupande
Tid: Tisdag 15 mars kl 09.00–16.00
Sista anmälningsdag: 1 mars
Kostnad: 700 kr för verksamheter med avtal med Region Stockholm, övriga 900 kr exkl moms

Läs mer här

Transkulturellt centrum