INSTÄLLD: På flykt från Ukraina – hur har livet i Sverige blivit?

  • 2023-09-27

  • 13 - 16.30

  • Digitalt via Teams

Eftermiddagen ägnar vi åt ukrainska flyktingars livsvillkor i Sverige – hur är deras hälsa och får de tillgång till den vård de behöver? Vi tar också upp hur massflyktsdirektivet fungerar.

På programmet:

• Flyktingsituationen i Ukraina
• Så ser livet ut för ukrainska flyktingar i Sverige
• Deras rätt till svensk hälso- och sjukvård
• Massflyktsdirektivets regelverk

Medverkande: Anna Almén, projektledare för Svenska ESF:s rådets Care for Ukrainian Refugees, medarbetare på Welcome House i Stockholms stad och hälsoinformatörer från Transkulturellt Centrum.

Det här kan du förvänta dig: Ökad kunskap om, och bredare förståelse för, målgruppens livsvillkor och hälsa. Panelsamtal om hur vi gör vården mer tillgänglig för dem.

Målgrupp: Personal som möter ukrainska flyktingar.

Nivå: Bas

Sista anmälningsdag: 22 september

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Utbildning