Övervikt och ätstörning hos personer med migrationsbakgrund – två sidor av samma mynt?

  • 2022-04-27

  • 13 - 16.30

  • Microsoft Teams

En utbildning om hur vi kan förstå sambanden mellan övervikt, ätstörning, kulturellt sammanhang och sociala villkor.

Få vardagliga saker influeras så starkt av vår kultur som vad och hur vi äter. I Stockholmsregionen är övervikt vanligare i områden där en större andel av befolkningen har migrationsbakgrund. Samtidigt söker förhållandevis få av dem som bor här hjälp inom den specialiserade ätstörningsvården. Trots forskning som visar att ätstörningsbesvär är lika vanligt hos denna grupp finns en stereotyp och förlegad uppfattning att unga ”vita” kvinnor huvudsakligen drabbas.

Vi träffar barnsjuksköterska Mia Bramsgård och hälsokommunikatörerna
Susan Sami och Larios Malki, vars stöd till gravida och barnfamiljer med migrationsbakgrund bidrar till hälsosamma matvanor och minskad övervikt. Medverkar gör även Mattias Strand, överläkare med mångårig erfarenhet från den specialiserade ätstörningsvården.

Det här kan du förvänta dig: Ökad kunskap om kulturella och sociala aspekter av övervikt och ätstörningar.

Målgrupp: Personal i hälso-, sjuk- och tandvård.

Nivå: Fördjupande
Tid: Onsdag 27 april, kl 13.00–16.30
Sista anmälningsdag: 26 april
Kostnad: 300 kr för verksamheter med avtal med Region Stockholm, övriga 500 kr exkl moms

Läs mer här

Transkulturellt centrum