Inställd: Omvårdnad med transkulturellt perspektiv – vad är det och varför behövs det?

  • 2023-05-10

  • 9 - 16

  • Transkulturellt Centrum, Solnavägen 4

Patientens berättelse, bakgrund och tidigare erfarenheter är grunden för hur vi utformar hens vård. Som sjuksköterskor är det viktigt att fråga oss själva – vad kan vi utforska för att förstå, och bemöta, varje ny patient på lika villkor?

Den här utbildningen tar bland annat upp:

• Transkulturell omvårdnad och personcentrerad vård – vad skiljer dem åt?
• Kulturell kompetens och kulturell medvetenhet
• Sjukvårdens prioriteringar och etisk stress
• Hur hänger transkulturell omvårdnad och jämlik vård ihop?

Bland de medverkande:

• Emina Hadziabdic, docent i vårdvetenskap och koordinator för Kunskapsmiljö Linné: Hållbar hälsa, Linnéuniversitetet.
• Pernilla Pergert, specialistsjuksköterska för barn och unga, med dr och docent, Karolinska Institutet.

Det här kan du förvänta dig: Fördjupad kunskap om, och förståelse för, transkulturell omvårdnad. Möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte.

Nivå: Fördjupande

Tid: Onsdag 10 maj, kl 9-16

Plats: Transkulturellt Centrum, Solnavägen 4

Sista anmälningsdag: 26 april

Det här kan du förvänta dig: Fördjupad kunskap om, och förståelse för, transkulturell omvårdnad. Möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte.

Målgrupp: Sjuksköterskor

Nivå: Fördjupande

Sista anmälningsdag: 26 april

Transkulturellt centrum, Utbildning