Omvårdnad med transkulturellt perspektiv – vad är det och varför behövs det?

  • 2023-05-10

  • 9 - 16

  • Transkulturellt Centrum, Solnavägen 4

Patientens berättelse, bakgrund och tidigare erfarenheter ligger till grund för hur vi utformar omvårdnaden. Som sjuksköterskor är det viktigt att vi frågar oss själva – vad kan jag utforska för att förstå, och kunna bemöta, varje patient på lika villkor?

Hur skiljer sig transkulturell omvårdnad från personcentrerad vård? Hur påverkas jag av prioriteringar i sjukvården och hanterar eventuell etisk stress?

Under denna utbildning utforskar vi bland annat begrepp som kulturell kompetens, kulturell medvetenhet, etisk stress, transkulturell omvårdnad och dess betydelse för jämlik vård.

Bland de medverkande:

  • Emina Hadziabdic, docent i vårdvetenskap och koordinator för Kunskapsmiljö Linné: Hållbar hälsa, Linnéuniversitetet.
  • Pernilla Pergert, specialistsjuksköterska för barn och unga, med dr och docent, Karolinska Institutet.


Det här kan du förvänta dig: Fördjupad kunskap om, och förståelse för, transkulturell omvårdnad. Möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte.

Målgrupp: Sjuksköterskor

Nivå: Fördjupande

Sista anmälningsdag: 26 april

Transkulturellt centrum, Utbildning