Ny föreläsningsserie: Traumabehandling så in i Norden

  • 2023-01-26

  • 15 - 16

  • Digitalt via Teams

Hur bedömer och behandlar man traumatisering i andra nordiska länder? Vad gör vi lika respektive olika och – framför allt – vad kan vi lära av varandra?

Först möter vi Helena Lönnfors, psykoterapeut i Finland som berättar om
kognitiv analytisk psykoterapi (KAT), en integrativ, tidsbegränsad psykoterapi
för att analysera trauma och andra tillstånd hos patienten. KAT utvecklades i
England som en korttidsterapeutisk behandling men används numera i både
korta och i längre terapier. Metoden fungerar i individuell terapi, så väl som
par-, familje- och gruppterapi

Det här kan du förvänta dig: Ökad insikt i, och förståelse för, hur traumabehandling kan ta sig uttryck i olika nordiska sammanhang.

Målgrupp: Alla som är intresserade av ämnet.

Nivå: Bas
Sista anmälningsdag: Ingen, men du behöver anmäla dig för tillgång till länk.

Transkulturellt centrum, Lunchföreläsning