Nätverk om tortyrskador

  • 2023-10-09

  • 15 - 16.30

  • Microsoft Teams

Höstens träff handlar om fysisk smärta hos den traumatiserade flyktingpatienten, där vi reflekterar utifrån praxis och teori.

Giuseppe Daverio, leg fysioterapeut på Kris- och traumamottagningen i Göteborg, berättar om sitt arbete med traumatiserade patienter, varav de flesta har erfarenhet av flykt eller annan typ av migration.

Det här kan du förvänta dig: Mer insikt i vad patientens trauma kan innebära för ert möte och din eventuella dokumentation. Mer kunskap om hur du underlättar ert gemensamma arbete

Målgrupp: Öppet för vårdpersonal från hela Sverige.

Sista anmälningsdag: 2 oktober.

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Nätverksträff