Nätverk om tortyrskador

  • 2023-03-28

  • 15 - 16.30

  • Digitalt via Teams

Vill du utveckla ditt arbete med tortyröverlevare? Välkommen till ett nationellt nätverk om somatiska skador, psykisk ohälsa och andra svårigheter till följd av tortyr.

I vår tar vi oss an intyg för tortyrdokumentation – vem skriver vad och hur? Vad är bra formuleringar och hur uttrycker vi komplexa fenomen i skrift?

En asylsökande vars intyg visar att hens skador kan orsakats av tortyr ska Migrationsverket hänvisa till en tortyrskadeutredning enligt det så kallade Istanbulprotokollet. Att skriva bra intyg är alltså en grannlaga och mycket viktig uppgift.

Vi driver nätverket med Röda Korsets kompetenscenter för tortyr och krigsskadaderehabilitering och DIKT i Region Skåne.

Sista anmälningsdag:Ingen, men du behöver anmäla dig för tillgång till länk.

Läs mer här.

Transkulturellt centrum, Nätverksträff