Nätverk om tortyrskador

  • 2022-11-09

  • 15 - 16.30

  • Digitalt via Teams

Höstens träff ägnar vi åt de senaste uppdateringarna av Istanbulprotokollet – manualen för medicinsk, psykologisk och juridisk utredning i syfte att dokumentera tortyrskador.

Om en asylsökande har läkarintyg som visar att hens skador kan ha orsakats av tortyr, måste Migrationsverket begära en utredning av skadorna enligt Istanbulprotokollet.

Välkommen nätverket som tar upp somatiska skador, psykisk ohälsa och
andra svårigheter till följd av tortyr. Vi driver nätverket tillsammans med Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering.

Målgrupp: Vi välkomnar vårdpersonal från hela Sverige.

Sista anmälningsdag: 7 november.

Läs mer här.

Transkulturellt centrum, Nätverksträff