Nätverk om flerspråkighet för logopeder

  • 2023-09-18

  • 13.30 - 16.30

  • På plats eller digitalt via Teams

Välkommen till ett nytt nätverk för dig som möter flerspråkiga patienter med migrantbakgrund. Vår första träff ägnar vi åt barn med flerspråkighet.

Barnens språkkunskaper har många positiva dimensioner och kan ge dem möjligheter i livet, men det innebär även utmaningar. Logopeder, tolkar, psykologer, lärare är några professioner som möter flerspråkiga barn och som behöver kunskap om vad flerspråkigheten kan innebära.

Vi lär mer av vår gäst Ute Bohnacker, professor i lingvistik vid Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet. Hon forskar om flerspråkiga barns språkutveckling, både hos dem med typisk utveckling och de som har en språkstörning.

Nätverkets syfte är att ge en fördjupad kunskap om grundläggande rön för flerspråkighet och aktuell forskning.

Målgrupp: Alla som är intresserade av ämnet.

Sista anmälningsdag: 4 september

Plats: Transkulturellt Centrum eller digitalt via Teams.

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Nätverksträff