Nätverk för skolsköterskor

  • 2023-12-05

  • 13 - 16

  • Transkulturellt Centrum, Solnavägen 4

Höstens träff för dig som möter elever med migrationsbakgrund handlar om kvinnlig könsstympning.

I Sverige är cirka 7 000 flickor under 18 år utsatta för någon typ av könsstympning, enligt Socialstyrelsens uppskattning. Hur kan vi upptäcka elever som könsstympats och förebygga att fler utsätts? Action Aid deltar för att hålla en workshop med oss.

Sista anmälningsdag: 28 november.

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Nätverksträff