Nätverk för skolsköterskor

  • 2022-10-10

  • 13 - 16

  • Digitalt via Teams

En mötesplats för dig som träffar nyanlända elever i Stockholmsregionen. Här har du möjlighet att diskutera aktuella frågor och dilemman med kollegor.

Hör gärna av dig med ämnen eller frågor du vill att nätverket tar upp. Program för höstens träff hittar du här i september.

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Nätverksträff