Nätverk för skolsköterskor

  • 2022-03-23

  • 13 - 16

  • Teams

En mötesplats för dig som träffar nyanlända elever i Stockholmsregionen. Här diskuterar du aktuella frågor och dilemman med kollegor.

Program 

13:00 Presentationsrunda med Karin Österback, Transkulturellt centrum

13.15 Smittskydd Stockholm informerar: Hepatit B – vilka elever ska remitteras? När tas HIV-prov? Genomgång av BCG – riskländer, riskmiljö och hur görs bedömningen?

14.00 Paus

14.10 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen informerar: Vad händer på hälsoundersökningen på asylmottagningen eller vårdcentralen?

14.30 Paus

14.45 Tandvård och munhälsa hos nyanlända barn med Carin Klefbom, tandhygienist, Transkulturellt Centrum

15.15 Vi utbyter erfarenheter, utmaningar och goda exempel

16.00 Tack för idag!

Sista anmälningsdag: 21 mars

Transkulturellt centrum, Bas