Nätverk för fysioterapeuter, sjukgymnaster och arbetsterapeuter

  • 2023-05-09

  • 13.30 - 16.30

  • Digitalt via Teams

Välkommen på en nätverksträff för samtal, erfarenhetsutbyte och reflektion med kollegor och samarbetspartners. Ämnet för vårens träff är inte bestämt ännu – håll utkik här på webben.

Sista anmälningsdag: 4 maj.
Läs mer här

Transkulturellt centrum, Nätverksträff