Nätverk för fysioterapeuter, sjukgymnaster och arbetsterapeuter

  • 2023-05-09

  • 13.30 - 16.30

  • Digitalt via Teams

Hur viktig är en social gemenskap för att ta hand om sin hälsa, och för att stimulera till aktivitet och rörelse? Ett projekt undersöker detta via kvinnor från Mellanöstern i en av Malmös stadsdelar.

Cecilia Lindsjö, doktorand vid Malmö universitet, deltar i ett stort forskningsprojekt om jämlik hälsa. Projektet ska hitta nya sätt att förbättra hälsan hos befolkningen i en stadsdel där cirka 75 procent är första- och andra generationens migranter.

En del av projektet har fokus på migrerande kvinnor från Mellanöstern, vilket Cecilia ska berätta om. I denna deltagarbaserade aktionsforskning, och en metod som kallas story dialog, arbetar lokalbefolkningen tillsammans med forskare och hälsofrämjare. Vi får också del av projektens resultat och dess bakgrund. 

Det här kan du förvänta dig: Kunskap om ett arbetssätt i grupp som främjar kvinnors hälsa samt erfarenhetsutbyte med kollegor inom arbets- och fysioterapi.

Sista anmälningsdag: 4 maj.

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Nätverksträff