Nätverk för fysioterapeuter, sjukgymnaster och arbetsterapeuter

  • 2022-11-08

  • 13.30 - 16.30

  • Digitalt via Teams

I höst handlar det om den traumatiserade flyktingpatienten i aktivitet och rörelse – vi reflekterar utifrån praxis och teori.

Med oss är leg fysioterapeut Giuseppe Daverio från Kris-och traumamottagningen, Västra Götalandsregionen, för att berätta om sitt arbete med traumatiserade patienter, varav de flesta har migrationserfarenheter.

Det här kan du förvänta dig: Mer insikt i vad patientens trauma kan innebära, både för ert möte och för själva insatsen. Mer kunskap om vad du kan göra för att underlätta ert arbete.

Sista anmälningsdag: 3 november
Läs mer här

Transkulturellt centrum, Nätverksträff