Nätverk för dig som utför hälsoundersökningar (HU) för asylsökande och andra migranter

  • 2024-04-23

  • 13.30 - 16.30

  • Transkulturellt Centrum, Torsplan Solnavägen 4

Nätverket har nytt namn (tidigare asylnätverket) men vänder sig fortsatt till dig som möter asylsökande och flyktingar i sam­band med deras hälsoundersökning (HU).

På vårens träff får vi veta mer om barnhälsovårdsenheten (Region Stockholm) och deras uppdrag samt diskuterar frågor kring FRIKOD-Ung. Dessutom får vi information från hälso- och sjukvårdsförvaltningen (Region Stockholm). Avslutningsvis är det tid för samtal och erfarenhetsutbyte.

Program

Kl 13.30-13.45

Välkomna och presentationsrunda.

Kl 13.45-14.30

Ylva Tranaeus Lindblad, barnhälsovårdsöverläkare och Jeanette Björnell, vårdutvecklare. Båda från barnhälsovårdsenheten.

Gemensam diskussion om FRIKOD-Ung.

Kl 14.30-14.50

Fika

Kl 14.50 -15.20

Hälso-och sjukvårdsförvaltningen informerar.

Kl 15.20-16.00

Vad pågår i era verksamheter? Samtal och erfarenhetsutbyte.

Sista anmälningsdag: 21 april

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Ätstörning, Nätverksträff, Bas