Medicinsk antropologi för kliniskt verksamma

  • 2022-05-04

  • 13 - 16.30

  • Microsoft Teams

Den medicinska antropologin rör förhållandet mellan hälsa, sjukdom, läkande och kultur. Mycket av Transkulturellt Centrums arbete – om hur kulturellt sammanhang påverkar hur vi upplever, förstår och kommunicerar ohälsa – grundas i antropologisk forskning

Medicinsk antropologi har ofta stått för ett kritiskt perspektiv på vården, men kan den också bidra till mer helgjutna patientmöten i den kliniska vardagen? Hur kan vi i vården använda antropologisk förståelse som ett verktyg? Vågar kliniskt verksamma närma sig antropologin utan risk att gå vilse?

Detta undersöker vi under två eftermiddagar, som inleds med olika exempel på hur korsbefruktningar av antropologi och kliniskt arbete kan stärka varandra. Vi får bland annat lyssna till Simon Groen, kliniskt verksam antropolog vid De Evenaar, ett centrum för transkulturell psykiatri i Nederländerna.

Den avslutande workshoppen ägnar vi åt diskussion och reflektion utifrån våra egna yrkeserfarenheter. Leder workshoppen gör Claudia Merli, medicinsk antropolog och docent vid Uppsala universitet.

Det här kan du förvänta dig: Ökad kunskap om medicinsk antropologi som en tillgång i den kliniska vardagen.

Målgrupp: Personal i hälso-, sjuk- och tandvård samt studenter i vårdyrken eller kultur- och socialantropologi.

Nivå: Fördjupande
Tid: 4 maj och 11 maj, båda kl 13.00–16.30
Sista anmälningsdag: 3 maj
Kostnad: 500 kr för verksamheter med avtal med Region Stockholm, övriga 700 kr exkl moms

Läs mer här

Transkulturellt centrum