Mångkultur i vården – att känna sig trygg som personal

  • 2022-10-11

  • 13.30 - 16.30

  • Meddelas senare

Ibland uppstår utmanande situationer i arbetet där våra olika kulturella bakgrunder och normer spelar in. Det här seminariet handlar om hur vi kan möta och hantera det som händer.

Ta del av föreläsning och samtal om:
Olika språk på arbetsplatsen – resurs • eller svårighet?
• Patient eller kollegor har orimliga förväntningar på dig
eftersom du och patienten delar bakgrund.
• När svensk vårdkultur och svenska normer krockar
med patientens förväntningar
• Hur tar vi upp kulturkrockar, irritationsmoment eller
skilda synsätt med kollegorna utan att upplevas diskriminerande?
• Vad är svensk kultur? Och vad betyder det att vara politiskt korrekt?

Beth Maina Ahlberg föreläser under rubrik "Rasism tystas i den svenska kontexten och vården". Hon är professor i internationell hälsa vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Skaraborgsinstitutet. Personal från Transkulturellt Centrum medverkar också.

Det här kan du förvänta dig: Bli bättre på att hantera utmaningar som kan uppkomma i den mångkulturella vården.

Nivå: Bas
Sista anmälningsdag: 27 september

Läs mer här 

Transkulturellt centrum, Utbildning