Lunchföreläsningar: Vårdbarriärer för personer med migrationsbakgrund och hur de kan brytas

  • 2022-04-07

  • 12 - 13

  • Microsoft Teams

Psykisk ohälsa, såsom depression eller posttraumatiskt stressyndrom, är vanligt hos personer med migrationsbakgrund – inte minst hos de som flytt undan krig och konflikt.

Samtidigt visar svensk forskning att de tenderar nyttja vård i lägre grad än infödda svenskar. Vad beror skillnaden mellan vårdbehov och vårdkonsumtion på och hur kan vi möta de behov som finns? Det belyser vi ur olika perspektiv tillsammans med forskare från Karolinska Institutet.

Först ut är Anna-Clara Hollander, psykolog och docent, som beskriver
gapet mellan vårdbehov och faktisk vård för vuxna med migrationsbakgrund.
Därefter får vi veta mer om barns och ungas situation av Ester Gubi, läkare och doktorand. Avslutningsvis återkommer Anna-Clara Hollander för att, tillsammans med docent Sofie Bäärnhielm, diskutera  hur vi kan förändra läget och bryta vårdens barriärer.

Det här kan du förvänta dig: Ökad förståelse för skillnader mellan vårdbehov och vårdkonsumtion hos personer med migrationsbakgrund.

Målgrupp: Alla som är intresserade av ämnet.

Nivå: Bas
Tid: 24 februari, 17 mars och 7 april, samtliga kl 12.00–13.00
Sista anmälningsdag: Ingen, men anmälan krävs för tillgång till länk
Kostnad: Kostnadsfritt

Läs mer här 

Transkulturellt centrum