Lunchföreläsning: Psykisk ohälsa på Migrationsverkets förvar

  • 2024-02-20

  • 12 - 13

  • Digitalt via Teams

Personer som fått avslag på sin asylansökan, och bedöms behöva särskild uppsikt i väntan på utvisning, frihetsberövas på något av Migrationsverkets sex låsta förvar på olika orter. Att många på förvaren mår psykiskt dåligt är knappast överraskande – förutom att hållas inlåst kan tidigare sjukdom, traumatiska upplevelser och oro inför utvisningen bidra till det.

Samtidigt har förvarsverksamheten kritiserats för en varierande tillgång till hälso- och sjukvård för dem som behöver. Hur mår förvarstagna i Sverige idag och vilken hjälp får de för att hantera sin situation? 

Yanina Ramirez,som är PTP-psykolog på Transkulturellt Centrum, arbetar även på förvaret i Märsta som en del av sin tjänst vid Valsta vårdcentral.

På lunchföreläsningen delar hon med sig av sina erfarenheter av att möta psykisk ohälsa i Migrationsverkets förvarsverksamhet.

Det här kan du förvänta dig: Öka din kunskap om hur psykisk ohälsa tar sig uttryck på förvaren och vilket stöd som finns att tillgå.

Målgrupp: Alla som är intresserade av ämnet.

Sista anmälningsdag: Ingen, men du behöver anmäla dig för tillgång till länk.

Läs mer här

 

Transkulturellt centrum, Lunchföreläsning, Bas