Lunchföreläsning: Psychiatry in Ukraine before and during the war

  • 2023-03-22

  • 12 - 13

  • Digitalt via Teams

Nu kan du få en unik inblick i hur det ukrainska sjukvårdssystemet och den psykiatriska vården fungerar under pågående krig.

På lunchföreläsningen möter vi psykiatriker Tatyana Dergach och projektkoordinator Julia Pievskaya, båda verksamma i Ukraina. De ger oss en djupgående förståelse för hur sjukvården fungerar och hur man hanterar psykiatrisk vård under rådande svåra förutsättningar.

Sista anmälningsdag: Ingen, men du behöver anmäla dig för tillgång till länk.

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Lunchföreläsning