Lunchföreläsning: Mitt hjärtas syster, del 2 – behandling av kvinnor med erfarenhet av krig, tortyr och flykt

  • 2024-02-08

  • 12 - 13

  • Digitalt via Teams

För ett år sedan hade vi en mycket uppskattad lunchföreläsning om Röda Korsets projekt ”Mitt hjärtas syster”, med fokus på kvinnors specifika erfarenheter av krig och flykt. Då lärde vi oss om tidigare forskning på området – nu är det dags att också ta del av de första egna resultaten från Röda Korsets behandlingscenter, där forskare har intervjuat både patienter och personal om vad som krävs för att nå framgång i behandling av kvinnor som flytt från krig och konflikt.

Även denna gång gästar psykolog Linda Jolof och fysioterapeut Patricia Rocca, som båda arbetar på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö.

Det här kan du förvänta dig: Lära dig mer om hur traumabehandling kan anpassas utifrån flyktingkvinnors specifika behov.

Målgrupp: Alla som är intresserade av ämnet.

Sista anmälningsdag: Ingen, men du behöver anmäla dig för tillgång till länk.

Läs mer här

 


 

Transkulturellt centrum, Vårdcentral, Lunchföreläsning, Bas