Lunchföreläsning: ”Mitt hjärtas syster” – kvinnors erfarenheter av krig, trauma och flykt

  • 2023-02-08

  • 12 - 13

  • Digitalt via Teams

Kvinnor och flickor framhålls ofta som en särskilt sårbar grupp i krig och konflikt. Trots det riskerar deras berättelser hamna i bakgrunden, där deras specifika villkor och utsatthet i egenskap av kvinnor sällan lyfts i sin egen rätt.

Terminens första lunchföreläsning handlar om kvinnors erfarenheter av krig, trauma och flykt. Psykolog Linda Jolof och fysioterapeut Patricia Rocca, från Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö, berättar om sitt projekt ”Mitt hjärtas syster” som undersöker den utsatthet för våld som drabbar just kvinnor.

Vi får veta vad deras forskning visar om målgruppens upplevelser av trauma, tortyr och flykt, följderna för hälsan och en inblick i värdefulla behandlingsmetoder. 

Det här kan du förvänta dig: Mer kunskap om kvinnors specifika erfarenheter av krig och flykt samt hur man kan stötta och behandla.

Målgrupp: Alla som är intresserade av ämnet.

Nivå: Bas

Sista anmälningsdag: Ingen, men du behöver anmäla dig för tillgång till länk.

Transkulturellt centrum, Lunchföreläsning