Lunchföreläsning: Migration och ätstörningar – nya fynd från Stockholms län

  • 2024-01-24

  • 12 - 13

  • Digitalt via Teams

Att ätstörningar huvudsakligen drabbar unga vita medelklasskvinnor är en vanlig, men förlegad, uppfattning. Istället visar ny forskning, från Transkulturellt Centrum och Stockholms centrum för ätstörningar, att utlandsfödda i Stockholms län uppvisar mer ätstörningssymptom – i synnerhet personer med utomeuropeisk bakgrund.

Samma mönster syns hos utlandsföddas barn (den så kallade ”andra generationen”) och i stadsdelar där många av invånarna har migrationsbakgrund. Samtidigt är det färre som får vård för sina ätstörningsproblem i länets mest drabbade områden. Hur hänger detta egentligen ihop?

Under denna lunchföreläsning berättar Mattias Strand, psykiatriker vid Transkulturellt Centrum och ansvarig för den aktuella studien, om hur sambanden ser ut och vad man göra för att öka tillgängligheten till vård för alla som behöver det.

Det här kan du förvänta dig: Uppdatera dina kunskaper om sjukdomsmönster i samhället och lära dig att fånga upp personer med ökad risk.

Målgrupp: Alla som är intresserade av ämnet.

Sista anmälningsdag: Ingen, men anmälan behövs för tillgång till länk.

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Lunchföreläsning, Bas