Lunchföreläsning: Mamma United – stärker hälsa och förebygger utanförskap för mammor och barn

  • 2023-04-19

  • 12 - 13

  • Digitalt via Teams

Den ideella föreningen Mamma United hjälper mammor att påverka sitt eget och sina barns liv så de kan må bättre, integreras i samhället och bli en del av ett större sammanhang.

Mammorna som deltar i det (kostnadsfria) programmet får under tre månader nya kunskaper och inspiration för att kunna förändra sitt och barnens livsituaton, på kort så väl som lång sikt.

På den här lunchföreläsningen berättar Anja Nordenfelt, grundare och verksamhetschef på Mamma United och Pappa United, hur föreningens arbetar för att stärka mammors och barns fysiska och psykiska hälsa samt förebygga utanförskap.

Våra hälsokommunikatörer samarbetar med Mamma United och har medverkat i deras program ett antal gånger för att tala om olika aspekter av hälsa och ohälsa.

Det här kan du förvänta dig: Mer kunskap om hur ohälsa och utanförskap bland mödrar och barn kan förebyggas.

Målgrupp: Alla som är intresserade av ämnet.

Nivå: Bas

Sista anmälningsdag: Ingen, men du behöver anmäla dig för tillgång till länk.

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Lunchföreläsning