Lunchföreläsning: Internetbaserad behandling för flyktingar och migranter

  • 2022-09-07

  • 12 - 13

  • Digitalt via Teams

På terminens första lunchföreläsning berättar psykolog Tomas Lindegaard om sin forskning – internetbaserad kognitiv beteendeterapi för ungdomar och vuxna med migrationsbakgrund.

Tomas disputerade vid Linköpings universitet i vintras med en avhandling som  beskriver internetbaserad kognitiv beteendeterapi för depression och ångest, riktad till ungdomar och vuxna med migrationsbakgrund. Nu tar vi del av  forskningsfynden och hur Tomas ser på framtiden för behandling via nätet till denna målgrupp.

Det här kan du förvänta dig: Inblick i hur internetbaserad behandling kan fungera för flyktingar och migranter.

Målgrupp: Alla som är intresserade av ämnet.

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Lunchföreläsning