Lunchföreläsning: Hur ser psykiatrin ut på Zanzibar? Erfarenheter från ett internationellt samarbetsprojekt

  • 2024-05-15

  • 12 - 13

  • Digitalt via Teams

Sedan några år tillbaka samarbetar Mnazi Mmoja Hospital på Zanzibar (utanför Tanzanias kust) och norsk sjukvård för att utveckla Zanzibars psykiatriska vård. Men hur främjar man psykisk hälsa i ett land med färre vårdresurser? Vad krävs det för prioriteringar och vilka insatser är avgörande för en fungerade vård?

Goran Mijaljica är psykiatriker på Transkulturellt Centrum och arbetar även inom psykiatrin i norska Bergen. På de senares uppdrag deltar han i uppbyggnaden av en psykiatrisk klinik på Mnazi Mmoja Hospital.

Det här kan du förvänta dig: Lära dig om globala perspektiv på psykiatri och om vårdens villkor i ett låginkomstland.

Målgrupp: Alla som är intresserade av ämnet.

Sista anmälningsdag: Ingen, men du behöver anmäla dig för tillgång till länk.

Läs mer här

 

 

 

Transkulturellt centrum, Lunchföreläsning, Bas