Lunchföreläsning: How to understand and explain inequalities in mental health among immigrant children? A Norwegian perspective

  • 2023-12-14

  • 12 - 13

  • Digitalt via Teams

Hur mår barn och unga i vårt grannland Norge? Skiljer sig den psykiska hälsan hos barn med migrationsbakgrund från andra barn? Och vilka samhällsfaktorer kan bidra till en god hälsa under barn- och ungdomsåren?

Vi gästas av Dawit Shawel Abebe som är professor i folkhälsovetenskap i Oslo. Dawit forskar om psykisk och kroppslig hälsa i Norge och i Etiopien med särskilt fokus på barn och unga med migrationsbakgrund. Hans föreläsning (på engelska) ger oss ett norskt perspektiv på ämnet – kanske finns det både likheter och skillnader i jämförelse med Sverige.

Det här kan du förvänta dig: Ett norskt perspektiv på psykisk hälsa hos barn och unga med migrationsbakgrund.

Målgrupp: Alla som är intresserade av ämnet.

Sista anmälningsdag: Ingen, men du behöver anmäla dig för tillgång till länk.

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Beroendevård, Lunchföreläsning, Bas