Lunchföreläsning: Ensamkommande ungdomars egna berättelser om psykosociala utmaningar i det nya landet

  • 2022-05-05

  • 12 - 13

  • Microsoft Teams

Våra gäster är Mostafa Hosseini och Elisabeth Punzi, båda leg. psykologer och verksamma forskare vid Institutionen för socialt arbete på Göteborgs universitet.

De berättar om ett gemensamt forskningsprojekt där de intervjuat ensamkommande flickor och pojkar från Afghanistan. Här har ungdomarna gett uttryck för sina tankar och upplevelser när det gäller integration, kultur, framtidsdrömmar och psykosociala utmaningar i det nya hemlandet.

Nivå: Bas

Målgrupp: Alla som är intresserade av ämnet

Sista anmälningsdag: Ingen, men du behöver anmäla dig så vi kan mejla länken till eventet
 
Plats: Microsoft Teams. 

Läs mer här

Transkulturellt centrum