Lunchföreläsning: Beroendeproblem hos unga med migrantbakgrund – lärdomar från Maria Ungdom Järva

  • 2023-03-15

  • 12 - 13

  • Digitalt via Teams

Alkohol- och drogberoende finns i samhällets alla skikt, men mönster kan skilja sig åt. Hur ser mönstren ut hos unga med migrantbakgrund?

Och hur når vi dem som behöver stöd och vård? Här lär vi av Kajsa Löfstedt, som är sjuksköterska och enhetschef på Maria Ungdom Järva med mottagningar i Kista och Rinkeby. Kajsa berättar hur hon arbetar med ungdomar med beroendeproblem och sina kliniska erfarenheter.  

Det här kan du förvänta dig: Ökad kunskap om beroendeproblematik hos unga med migrationsbakgrund.

Målgrupp: Alla som är intresserade av ämnet.

Sista anmälningsdag: Ingen, men du behöver anmäla dig för tillgång till länk.

Transkulturellt centrum, Lunchföreläsning