Lunchföreläsning: Barn som lever med övervikt och obesitas

  • 2023-10-17

  • 12 - 13

  • Digitalt via Teams

Ta del av de bakomliggande orsakerna och hur barnet med familj upplever sin situation, tillsammans med Jenny Vinglid från Riksförbundet HOBS – Hälsa oberoende av storlek.

Omkring hälften av Sveriges befolkning har övervikt eller obesitas. De löper ökad risk för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom, men även social stigmatisering som kan göra det än svårare att komma till rätta med problemen.

Barn med övervikt blir också allt fler – runt tio procent av alla i förskoleåldern är överviktiga och cirka två procent har utvecklat obesitas.

I Stockholmsregionen är övervikt vanligare i områden där en större andel av befolkningen har migrationsbakgrund. Transkulturellt Centrum ger kultur- och språkanpassat hälsostöd till barnfamiljer här för att främja hälsosamma vanor och förebygga dessa problem.

Jenny Vinglid är generalsekreterare för Riksförbundet HOBS – Hälsa oberoende av storlek, en ideell organisation som arbetar med frågor som rör övervikt och fetma. 

Det här kan du förvänta dig: Ökad kunskap om vad det innebär för barn och deras familjer att leva med övervikt och obesitas.

Målgrupp: Alla som är intresserade av ämnet.

Sista anmälningsdag: Ingen, men du behöver anmäla dig för tillgång till länk.

Läs mer här.

Transkulturellt centrum, Lunchföreläsning