Lunchföreläsning: Autism och intellektuell funktionsnedsättning hos barn till migranter

  • 2023-09-13

  • 12 - 13

  • Digitalt via Teams

Våra uppskattade digitala lunchföreläsningar fortsätter – först gästar Maki Morinaga, läkare och doktorand på KI som forskar om neuropsykiatriska tillstånd hos barn och unga med migrantbakgrund.

Här får vi veta vilka specifika mönster hon och hennes kollegor funnit hos barn med autism och intellektuell funktionsnedsättning.

Det här kan du förvänta dig: Fördjupad epidemiologisk kunskap om autism och intellektuell funktionsnedsättning hos barn och unga med migrationsbakgrund.

Målgrupp: Alla som är intresserade av ämnet.

Mer om föreläsningen

Transkulturellt centrum, Lunchföreläsning