Inställd: Lär dig använda Kulturformuleringsintervjun i DSM-5 (KFI)

  • 2022-03-29

  • 13 - 16.30

  • Transkulturellt Centrum, Solnavägen 4,

Ett verktyg för att utforska kulturella och sociala faktorer i patientmötet, med syfte att underlätta bedömning och vårdplanering.

KFI skapades för psykiatrisk diagnostik men kan vara ett nyttigt hjälpmedel även för andra vårdinriktningar. Den bidrar till en mer personcentrerad vård och ger bättre inblick i patientens sjukdomsförståelse och förväntningar. Här lär vi oss hur och varför KFI används, och övar praktiskt i en workshop.

Föreläsare är beteendevetare Malin Idar Wallin och överläkare och med dr Mattias Strand.

Det här kan du förvänta dig: Ökad förståelse för hur kulturella faktorer kan påverka vårdmötet. Praktisk vägledning i hur du använder KFI.

Målgrupp: Personal i psykiatrisk och somatisk vård.

Nivå: Bas
Tid: Tisdag 29 mars, kl 13.00–16.30
Plats: Transkulturellt Centrum,
Sista anmälningsdag: 22 mars
Kostnad: 300 kr för verksamheter med avtal med Region Stockholm, övriga 500 kr exkl moms

Läs mer här

Transkulturellt centrum