Inställd: Läkarens professionella identitet och mångkulturella arbetsplatser

  • 2023-05-09

  • 13 - 16

  • Digitalt via Teams

Nära hälften av de läkare som fick sin legitimation 2019 utbildades utomlands. För svensk vård kan det vara en utmaning såväl som styrka, då professionella identiteter, yrkesroller och behörigheter skiljer sig mellan länder.

Här lyfter vi den mångkulturella vårdmiljön, oavsett om personalen utbildats utomlands eller i Sverige, har en annan kulturell identitet eller tillhör majoritetsbefolkningen. Deras arbete underlättas när det finns en förståelse för samspelet mellan människor med olika bakgrunder och kunskap om faktorer som kan påverka arbetsplatsens dynamik.

Efter den inledande föreläsningen, om mångkulturella arbetsplatser och läkarens professionella identitet utifrån olika kulturella bakgrunder, följer en paneldiskussion där läkare beskriver sina erfarenheter.

Målgrupp: Läkare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal.

Nivå: Bas

Sista anmälningsdag: 2 maj

Transkulturellt centrum