Kuratorsnätverk

  • 2022-05-09

  • 13.30 - 16

  • Microsoft Teams

Ett forum för dig som möter migranter i ditt arbete som kurator eller socionom. Vårens tema är barn och trauma.

Vi belyser ämnet ur olika perspektiv genom Mona Lindqvist, leg psykolog och leg psykoterapeut, tillsammans med Elisabeth Bakke, socionom och leg psykoterapeut,Transkulturellt Centrum. Båda har erfarenhet av att möta barn och vuxna som varit utsatta för trauma.

Det här kan du förvänta dig: Nya kunskaper och utbyte av erfarenheter.

Sista anmälningsdag: 6 maj.

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Nätverksträff