Kuratorsnätverk

  • 2024-03-13

  • 13 - 16

  • Transkulturellt centrum, Solnavägen 4

Ett forum för kuratorer och socionomer som möter migranter och flyktingar i arbetet. På vårens träff medverkar socialsekreterarna Josefin Svensson och Daniella Vasquez.

Våra gäster, från Stockholm stads Förstärkningsteam för barn, unga och deras familjer, berättar vilket stöd socialtjänsten erbjuder målgruppen. Visst stöd måste föregås av utredning och beslut, men det finns också stöd som inte kräver det. Vi får även veta vad som händer när socialtjänsten får in en orosanmälan, vilket är en fråga som kan väcka ängslan hos föräldrar.

Vi träffas på plats – för goda möjligheter att diskutera angelägna ämnen och nätverka.

Skicka gärna in dina eventuella frågor till socialsekreterarna i förväg via:  elisabeth.bakke@regionstockholm.se

Sista anmälningsdag: 1 mars

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Nätverksträff