Kuratorsnätverk

  • 2022-09-05

  • 14 - 16

  • Digitalt via Teams

Höstens träff för kuratorer och socionomer handlar om att ge psykosocialt stöd till patienter med flykterfarenheter.

Nicoletta Alexandraki, kurator på Röda Korsets behandlingscenter i Stockholm, delar med sig av sin kunskap och berättar hur de arbetar med psykosocialt stöd till traumatiserade patienter med flyktbakgrund. Hon har tidigare varit utredare på Migrationsverkets asylprövningsenhet och mött ensamkommande barn i rollen som socialsekreterare inom socialtjänsten. 

Det här kan du förvänta dig: Fördjupande information om psykosocialt arbete, tillsammans med samtal och utbyte av erfarenheter med kollegor.

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Nätverksträff