Kulturformuleringsintervjun i DSM-5: Erfarenhetsutbyte och handledning

  • 2022-05-24

  • 14.30 - 16.30

  • Transkulturellt Centrum, Solnavägen 4,

Använder du Kulturformuleringsintervjun (KFI) i ditt yrke? Kanske har du gått vår grundläggande KFI-utbildning och önskar ytterligare stöd att integrera verktyget i det kliniska arbetet? Eller vill du ha hjälp att hantera hinder som kan uppstå?

Denna eftermiddag delar vi praktiska erfarenheter av KFI och fördjupar oss i egna och andras exempel från en klinisk vardag. Handledare är Elisabeth Bakke, socionom, leg psykoterapeut samt lärare och handledare i psykoterapi, tillsammans med Sofie Bäärnhielm, överläkare och docent.

Det här kan du förvänta dig: Fördjupad praktisk vägledning i att använda KFI.

Målgrupp: Personal i psykiatrisk och somatisk vård.

Nivå: Fördjupning
Tid: Tisdag 24 maj, kl 14.30–16.30
Sista anmälningsdag: 17 maj
Kostnad: Kostnadsfritt

Läs mer här

Transkulturellt centrum