Inställd: Kulturformuleringsintervjun – praktiskt verktyg i patientmötet

  • 2023-04-27

  • 13 - 16

  • Digitalt via Teams och Transkulturellt Centrum, Solnavägen 4

Med hjälp av Kulturformuleringsintervjun blir det lättare att se patientens behov, kontext och förväntningar.

Nu kan du också lära dig använda KFI för att utforska de kulturella och sociala faktorer som påverkar patientmötet. Svaren du får från patienten underlättar din bedömning och vårdplanering.

På vår första – digitala – träff får du en introduktion till KFI. När vi ses fysiskt på den avslutande workshoppen har du möjlighet att öva praktiskt på verktyget.

Det här kan du förvänta dig: Ökad förståelse för hur kulturella faktorer kan påverka vårdmötet. Vägledning i hur du använder KFI.

Målgrupp: Personal i psykiatrisk och somatisk vård.

Nivå: Bas
Tid: 27 april, kl 13–16.30 och 11 maj, kl 13–16.00
Plats: 27/4 digitalt via Teams och 11/5 Transkulturellt Centrum, Solnavägen 4
Sista anmälningsdag: 17 april

Transkulturellt centrum