Kulturformuleringsintervjun – praktiskt verktyg i patientmötet

  • 2022-11-24

  • 13 - 16.30

  • Digitalt via Teams och Transkulturellt Centrum, Solnavägen 4

Använd Kulturformuleringsintervjun (KFI) för att bättre se din patients behov, kontext och förväntningar.

Den här utbildningen lär dig använda intervjun för att utforska kulturella och sociala faktorer som påverkar mötet med patienten. Svaren du får från din patient underlättar din bedömning och vårdplanering.

På vår första – digitala – träff (24 november) får du en introduktion till intervjun av Transkulturellt Centrums föreläsare. När vi ses fysiskt på den avslutande workshoppen (8 december) har du möjlighet att öva på att använda verktyget.

Det här kan du förvänta dig: Ökad förståelse för hur kulturella faktorer kan påverka vårdmötet. Vägledning i hur du använder KFI.

Målgrupp: Personal i psykiatrisk och somatisk vård.

Nivå: Bas
Sista anmälningsdag: 3 november

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Habilitering, Utbildning