Kulturella aspekter av tvångsvård

  • 2023-06-07

  • 14 - 16.30

  • Transkulturellt centrum, Solnavägen 4

Forskning tyder på att det i många länder är vanligare att personer i minoritetsbefolkningen tvångsvårdas.

Förutom kultur och kontext kan även strukturella orsaker bidra till vårdhinder och ojämlikheter inom den psykiatriska vården.

Här fördjupar vi oss i kulturella faktorer som kan kopplas till tvångsvård, regler för tvångsvård och tar del av erfarenheter från olika länder.

Vi presenterar även Transkulturellt Centrums nya faktablad om tvångsvård.

Det här kan du förvänta dig: Lära mer om kulturella aspekter av tvångsvård ur svenskt och internationellt perspektiv.

Målgrupp: Personal i psykiatrin.

Nivå: Fördjupande

Sista anmälningsdag: 12 maj

 

Transkulturellt centrum, Utbildning