Kulturella aspekter av tvångsvård

  • 2023-06-07

  • 14 - 16.30

  • Digitalt via Teams

Forskning tyder på att det i många länder, Sverige inräknat, är vanligare att personer i minoritetsbefolkningen tvångsvårdas.

Förutom kultur och kontext kan strukturella faktorer bidra bidra till detta, exempelvis ojämlikheter som låg tillgänglighet till vård i vissa områden – därmed får inte alla hjälp i tid.

Här fördjupar vi oss även i kulturella faktorer som kan kopplas till tvångsvård, regler för tvångsvård och tar del av erfarenheter från olika länder.

Vi presenterar även Transkulturellt Centrums nya faktablad om tvångsvård.

Det här kan du förvänta dig: Lära mer om kulturella aspekter av tvångsvård ur svenskt och internationellt perspektiv.

Målgrupp: Personal i psykiatrin.

Nivå: Fördjupande

Sista anmälningsdag: 4 juni

 

Transkulturellt centrum, Utbildning